Jeugdland Hoofddorp zoekt enthousiaste en betrokken bestuursleden

Meer over Jeugdland
Wie zoeken wij?

Wil jij je graag inzetten voor de kinderen in Hoofddorp? Houd je er niet van om af te wachten, maar wil je zelf actie ondernemen? Wil je meedenken over toekomstplannen? En heb je een beetje tijd en energie over? Zet jouw talent dan in voor onze speeltuin.

De Stichting Jeugdland Haarlemmermeer zoekt enthousiastelingen die met een frisse blik zitting willen nemen in het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 leden. Wij zijn op zoek naar een penningmeester en een secretaris die de huidige penningmeester/secretaris kunnen opvolgen. Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand met HR kennis voor de functie personeelsfunctionaris.

Openstaande functies

 

secretaris

De secretaris van Jeugdland stelt de agenda van de bestuursvergaderingen op en verzorgt de notulen. Het bestuur van Jeugdland vergadert één keer per maand.
Daarnaast zorgt je ervoor dat de inkomende post en mail bij de juiste persoon terecht komen en beantwoord je post en mail.
Samen met de penningmeester en de beheerder zorg je voor de jaarlijkse subsidieaanvraag en -verantwoording.
Samen met de andere bestuursleden zet je visie en beleid uit voor Jeugdland.
Het bestuur vergadert één keer per maand, daarnaast ben je enkele uren per maand bezig met je taken als secretaris.

Wat vragen wij?

– affiniteit met de doelstelling van Jeugdland

– samenwerkingsgericht, creatief en resultaatgericht

– goede communicatieve vaardigheden

– onderdeel van het collectief van een bestuur

Wat bieden wij?

Een vrijwilligersfunctie met veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën. De werkzaamheden zijn goed in eigen tijd in te plannen. Werken voor de Jeugdland biedt de voldoening van het maatschappelijk bezig zijn. Het werk is afwisselend en biedt de mogelijkheid voor het leggen van veel verschillende soorten contacten.

Jeugdland altijd mooi weer!

Interesse?

Voel je je aangesproken of ken je iemand die Jeugdland graag wil ondersteunen op bestuurlijk niveau? Voor meer informatie en een persoonlijk gesprek kun je per mail contact opnemen met de penningmeester/secretaris, Femke Hoogweg, jeugdlandhaarlemmermeer@gmail.com
Ambieer je geen bestuursfunctie, maar wil je je kennis en vaardigheden wel inzetten voor Jeugdland? Neem dan ook contact met ons op om plaats te nemen in één van de toekomstige commissies of meld je aan als vrijwilliger.

Over Jeugdland

De Stichting Jeugdland Haarlemmermeer beheert een grote speeltuin aan de Redenburgersingel in Hoofddorp waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn en niets moet. Oorspronkelijk was Jeugdland alleen te bezoeken voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar en was Jeugdland niet toegankelijk voor ouders. Een aantal jaar geleden is dit losgelaten, Jeugdland is nu toegankelijk voor kinderen van alle leeftijden en ook ouders/begeleiders zijn welkom op het terrein. Wel geldt nog steeds dat wij de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig laten spelen zonder bemoeienis van volwassenen.

Jeugdland is bij veel mensen vooral bekend als huttenbouwdorp, maar wij bieden veel meer. Op ons terrein staan vele speeltoestellen die de kinderen uitdagen. In ons clubgebouw kunnen de kinderen spelletjes spelen, knutselen of een boekje lezen. Iedere openingsdag organiseren onze medewerkers een leuke activiteit voor de kinderen, meestal gratis, soms tegen een kleine vergoeding. In Hoofddorp is recent een skelterbaan aangelegd. Verder is ons terrein groot genoeg om op ontdekkingstocht te gaan.

Buiten openingstijden, op woensdag- en vrijdagochtend, is Jeugdland geopend voor scholen. Via NMCX bieden we NME (Natuur en Milieu Educatie) activiteiten aan. Scholen kunnen ook zelf activiteiten organiseren op Jeugdland, zoals juffenverjaardagen of sportdagen.

De afgelopen jaren zijn wij druk bezig geweest met het vernieuwen van Jeugdland Hoofddorp. Dit jaar bestaat Jeugdland Hoofddorp 20 jaar en vele speeltoestellen waren aan vervanging toe. Ook het terrein kon wel een opknapbeurt gebruiken. Nu ligt het terrein er weer keurig bij.

Jeugdland zoekt actief samenwerking met andere partijen en biedt ruimte voor maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs, stages voor het MBO en taakstraffen via Halt. Voor iedere vrijwilliger proberen wij een geschikte plek te vinden. Gezinnen die het moeilijk hebben kunnen zonder kosten bij Jeugdland komen spelen. Vanzelfsprekend wordt er ook samengewerkt met het bestuur van de Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep.

De dagelijkse werkzaamheden op Jeugdland worden verzorgd door een vast team bestaande uit een beheerder en 3-5 medewerkers (allen betaald), ondersteund door vrijwilligers.

Toekomstplannen

In de komende jaren wil Jeugdland haar sociaal-maatschappelijke positie versterken en verbreden. Jeugdland beschikt over een geweldig terrein dat binnen de kaders die de gemeente ons geeft veel breder gebruikt kunnen worden. We zoeken de samenwerking met andere sociaal-maatschappelijke organisaties in de Haarlemmermeer, nemen deel aan de uitvoering van de participatiewet, maken ons terrein geschikt voor Samen Spelen, zorgen ervoor dat veel meer vrijwilligers, scholen en verenigingen ons weten te vinden en zorgen er zelf voor dat we een aantrekkelijke, veilige plek zijn voor alle inwoners van de Haarlemmermeer. We sluiten ons aan bij bestaande projecten zoals de Speeltuinkaravaan en starten, bij voldoende vrijwilligers, ook zelf projecten op. We zorgen ervoor dat Jeugdland zich voortdurend blijft aanpassen aan de veranderende vraag van de kinderen en de ouders.

We gaan door met het professionaliseren van het bestuur en de organisatie, zodat de continuïteit van Jeugdland gewaarborgd blijft. 

Fondsenwerving is één van de speerpunten van de komende jaren. Jeugdland draait grotendeels op subsidie van de gemeente Haarlemmermeer, maar voor alle nieuwe plannen en projecten zijn we aangewezen op sponsoren en fondsen.